Staj Eğitimi İşbirliği Protokolü

T.C. Danıştay Başkanlığı ile Gazi üniversitesi arasında 2017’de imzalanan protokolde üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri aldıkları eğitimle ilgili Danıştay Başkanlığı’nda staj eğitimi alabilecektir.

Staj Eğitim Programı her yıl için güz ve bahar olmak üzere 2 dönemlik uygulamadan oluşmaktadır. Staj eğitimine katılan öğrencilerin bir eğitim-öğretim döneminde 30 gün olmak üzere Danıştay Başkanlığı’nın çalışma sürelerine uymak ve kurum eğitimlerini yerine getirmek zorundadır.

Danıştay Başkanlığı Staj Eğitim Programı için her yıl Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için ayrı ayrı kontenjan tahsis etmektedir. İlgili kontenjanlar her bir eğitim öğretim döneminde farklı öğrenciler tarafından kullanılır.

Staj Eğitim Programı protokoldeki staj sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Fakülteler tarafından belirlenen şartlara sahip öğrenciler programa katılma taleplerini yazılı olarak ilgili dekanlığa bildirirler. Eğitime katılacak öğrenciler dekanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre kontenjan dahilinde belirlenir. Öğrencilerin Staj Eğitim Programı kapsamındaki tüm etkinliklerinin planlanması ve denetimi, kurum eğitim sorumlusu ve ilgili dekan yardımcısının ortak sorumluluğunda yapılır.

Öğrenciler program kapsamında kabul ettikleri çalışma şartlarına ve kurallarına uymak ve tüm etkinliklere katılmak zorundadır. Bu şartlara uymayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. Gazi Üniversitesi, Staj Eğitim Programı yapan öğrencileri 5510 sayılı kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören 14 öğrenci Staj Eğitim Programından yararlanmaya hak kazanmıştır. Eğitim 23 Kasım-29 Aralık 2017 tarihlerinde haftada 2 gün (perşembe-cuma) olarak planlanmıştır. Bahar dönemi stajı 18 Ocak -23 Şubat tarihlerinde yapılacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Danıştay Başkanlığı Staj Eğitim Programına Kabul Edilen Öğrenci Listesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Danıştay Başkanlığı Staj Eğitim Programına Kabul Edilen Öğrenci Listesi