Geçmişten Günümüze Fakültemiz

Ankara’da, 1955 yılında öğretime başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971 yılında yasayla kendisine özel yüksekokulların bağlanması ile eğitim-öğretim kapasitesini genişletmiştir. Akademiyi oluşturan Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni oluşturmuştur.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin dokuz bölümü bulunmaktadır. Bunlar: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret bölümleridir. Fakültemize bağlı Maliye Meslek Yüksek Okulu ile Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu 2014 yılında kapanmış olup, yeni öğrenci alınmamaktadır. Fakültemizin dokuz bölümünün normal öğretimiyle birlikte, altı bölümde mevcut ikinci öğretim programları sürmektedir. Ancak 2013 yılından bu yana Fakültemizde ikinci öğretim programlarına yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2003 yılından itibaren çift anadal ve yandal uygulaması Gazi Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilmektedir. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Güz döneminden başlayarak Uluslararası İlişkiler ve İşletme Bölümleri yüzde yüz İngilizce ve yüzde yüz Türkçe, fakültemize bağlı diğer bölümler ise Türkçe dilinde eğitim vermektedir.


Fakültemiz; çağdaş normlarda yöneticilerin, bilimsel yönetim anlayışına uygun uzmanların yetiştirilmesi; siyasi ve idari kurumların verimliliğinin arttırılması misyonuyla, hem eğitim-öğretim alanında hem de sosyal alanlarda Türkiye’nin önde gelen fakültelerindendir. Akademi geleneği ve işe giriş sınavlarında uzun yıllardan beri ilk sıralarda yer alması, Fakültenin en önemli özelliğidir.


Mezunlarımız, Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK, Hazine, Dış Ticaret, Merkez Bankası, Üst Kurullar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında ayrıca Özel Bankalar ve Finans Kuruluşlarında uzman,  müfettiş,  denetmen, mali analist, kaymakam, vali,  idari hakim ve diplomat gibi üst düzey yönetici kadrolarda istihdam edilmektedir. Kamu kuruluşlarının yazılı sınavlarda pek çok kez birinciliği bulunan fakültemizin; ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına yayılmış mezunları arasında başarılı girişimciler, siyaset adamları, gazeteciler, sanatçılar yer almaktadır.

 

Mezunlarımız
Adı Soyadı Mezun Olduğu Fakülte/Enstitü Görevi
Abdullah Bakır Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1977 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi
Abdullah Köten   Ticaret Başmüşaviri, 2010
Abdullah Yalçın Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Üyesi
Abdurrahman Gençbay Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1987 Danıştay Başkanlığı Genel Sekreteri
Aclan Acar

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Lisans

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Aydoğan

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi, 1987

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans, 1997

Akfen GYO Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Can Teoman Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Beyaz Filo Filo Kiralama Genel Müdür Yardımcısı

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otom. ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Çelik Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1988 Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Çalış Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Halaman Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu 21, 24. Dönem MHP Milletvekili
Ali Kaşak   Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Baş Müfettiş
Ali Kırbaş Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Ali Sönmez Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi T.C. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü, 2002-2004
Arif Bektaş Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Mali İşler ve Finansman Müdürü

Atanur Kazaz Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1987 Rez Tarım Ltd. Sti. Türkiye Distribütörü
Aydın Menderes Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968 16, 20 ve 21. Dönem Milletvekili
Aykut Erdoğdu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 24. Dönem CHP Milletvekili
Bahattin Sarı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1977 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 45. Dönem Ulaştırma Kurulu Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
Barlas Eşber Erinç Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Müzisyen, Rock Şarkıcısı, Besteci,
Dr. Batuğhan Karaer

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finans, Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora

Corendon Havayolları Genel Müdürü

Bekir Hulusi Issı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 1982 Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş. Bağımsız Denetçi
Dr. Burhan Aykaç

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
Bülent Bircan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Cahit Durmuş

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 1996

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, 2000

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekili
Cemal Öztürk Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi 26. Dönem Ak Parti Milletvekili
Cenk Kaan Gür Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık Sigortacılık Abank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Coşkun Hekimoğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Bölümü, 1985 Arhavi Belediye Başkanı
Dr. Devlet Bahçeli Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret, 1971
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Doktora

21, 23, 24, 25, 26. Dönem MHP Milletvekili

MHP Genel Başkanı
Dilek Yüksel Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

23 ve 24. Dönem Ak Parti Milletvekili

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Emre Topoğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Enver Kaya Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1987 T.C. Danıştay Başkanlığı 4. Daire Başkanı
Ercan Ahi Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1988 T.C. Danıştay Başkanlığı 2. Daire Başkanı
Erdoğan Aydın Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Türkşeker Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı
Erdoğan Günaydın Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı
Erkan Akçay Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

23, 24 ve 26. Dönem MHP Milletvekili

MHP Grup Başkan Vekili

Erkan Demir Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1989

Bimeks Mali İşler Müdürü

Bimeks Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Toroğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Futbolcu, Hakem, Yazar, Tv Yorumcusu
Dr. Eyüp Aktepe Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1969 MHP Genel Başkan Yardımcısı, 1999
Fatih Altun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 2001 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İç Denetim Başkanı
Fatih Küçükcan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü, 1981 Obaköy Gayrimenkul Genel Müdürü
Ferhat Türkoğlu

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1997

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İşletme Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans, 2006

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürü
Feyzi Çutur Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü, 1983 Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Fikret Bila Gazi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, 1979
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Anabilim Dalı Doktora, 1986

Gazeteci, Yazar

ürcan Kasap Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü, 1981 DHMİ Müşavir, 2010
Halil Fincan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü Sağlık Bakanlığı Deenetim Hizmetleri Başkanı
Halil Şahin Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü, 1971 İzmir Demir Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hamza Albayrak Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü 22. Dönem Amasya Milletvekili
Hamza Cantemir Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 2000 T.C. İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı İçdenetçi
Hasan Altundağ

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü, 1975

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 1977

Yataş Grup Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cebeci Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü Türkiye Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, 2005 – 2015
Dr. Hasan Kaval

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1975

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, 1985

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora, 1989

Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavir Baş Denetçi
Hasan Koçhan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık Bölümü Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Özaba Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 1992 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Hasan Sami Bolak Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi Bölümü Şair, Yazar, Gazeteci, Radyo ve TV Programcısı
Hasan Sezer Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık, Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü

Panora GYO Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Nuh Çimento Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hayrettin Özdemir Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe Bölümü 21. Dönem Ankara Milletvekili
Hulusi Ay Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1981 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı
Hüseyin Aydın Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi, 1981 Ziraat Bankası Genel Müdürü
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı
Hüseyin Göktürk Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Haymana Kaymakamı
Dr. Hüzeyin Özer

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi ve Maliye Bölümü, 1973

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Anabilim Dalı Doktora, 1995

Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yeminli Mali Müşavir ve Ortak Baş Denetçi
Hüseyin Üzülmez Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1986 Kartepe Belediye Başkanı
İbrahim Demir Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü Ankara Beypazarı Belediye Başkanı, 2016
İbrahim Haluk Öğütçü Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan Akdeniz Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Üst Yönetici
İrfan Erciyes Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü, 1977 Akfen Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan Eroğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü T.C. Danıştay Başkanlığı 12. Daire Başkanı
İsmail Tarman Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

Atakule GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. İsmet Aksüek

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 1987

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü EkonomiAnabilim Dalı Doktora, 1994

Alkev Okulları Genel Müdürü

Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013

Jülide Sarıeroğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Kadir Özkaya Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1985 T.C. Anayasa Mahkemesi Üyesi
Kemal Kılıçdaroğlu Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971 CHP Genel Başkanı
Kemal Unakıtan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968 Maliye Eski Bakanı
Kenan Işık Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1972 Devlet Tiyatrosu Sanatçısı
Kenan Malatyalı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Türk Standartları Kurumu Eski Başkanı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı

Koray Erdoğan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1995 Ray Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Kürşat Ahmet Koçdağ Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi, 1982

Edko Tarımsal Ürünler Gıda ve Dış Tic. San. Ltd. Sti.

Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Lütfi Baş Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticaret ve Sanayi İşletme Bölümü Panora GYO Yönetim Kurulu Üyesi
Mansur Özgün Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Maliye Bölümü

Koç Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yedek Denetçi

TAT Gıda San. Yönetim Kurulu Üyesi

Mecit Ulusoy Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkiye Kalkınma Bankası
Mehmet Ali Samur Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1980 T. C. Danıştay Başkanlığı 3. Daire Başkanı
Mehmet Baş Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Dedeoğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili
Mehmet Deniz Arabacı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ahmetli Kaymakamı
Mehmet Lokum Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1978 İskilip Belediye Eski Başkanı, 1994-2004
Mehmet Murat Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985 Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyesi
Mehtap Ezerarslan Budak Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Sahralar Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. Firma Ortağı

Melih Batılı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Metin Gökter Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1985 Ankara Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü
Dr. Mevlüt Karakaya

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 1988

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Doktora, 1992

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Mitat Alagöz

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü, 1976

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Anabilim Dalı YüksekLisans, 1978

Kemipaz A.Ş. Lti. Şti Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Soylu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü T. C. Ankara Valiliği Vali Yardımcısı
Mustafa Aydöner   Merkez Bankası Lojistik Destek Hizmetleri Genel Müdürü 
Mustafa Erdoğan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Anadolu Ateşi Dans Grubu Sanat Yönetmeni
Mustafa Mit Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özçınar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 1984

TGS Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tentur Turizm A.Ş. Mali Denetim Müdürü

Mustafa Saydam Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1990 Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Sepin Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü, 1980 Gümrük Muhafaza Müdürü, 1998-2000, 2003-2004
Mustafa Rüştü Taşar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

Çevre Bakanı (1991-2003; 1996)

Kültür ve Turizm Bakanı (1989-2003)

Tarım ve Köyişleri Bakanı (1991-2011;1997-1999)

Mustafa Yalçın Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 1988 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Mürsel Ertaş Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret Kambiyo Bölümü Türkiye Halk Bankası Risk ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı
Nafiz Kaya

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı
Dr. Nazım Maviş

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Ak Parti Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Üyesi

Ak Parti Milli Savunma Komisyonu Üyesi

Nejla Öksüz Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 1989 Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Neşet Diler Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü, 1970 Silverline Endüstri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Nevzat Özgür Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü, 1980 T. C. Danıştay Başkanlığı 13. Daire Başkanı
Nezih Allıoğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1990 Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Sabuncu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 1981 Sağlık Bakanlığı Başdenetçi
Oğuz Haksever Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi, 1979 Muhabir, Editör ve Sunucu
Osman Özdemir Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret Bölümü Türk Emekli-Sen Genel Başkanı
Ömer Çelik

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Avrupa Birliği Bakanı
Özcan Ulupınar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ak Parti Milletvekili
Özgür Özaslan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü, 1982 Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, 2011-2014
Recai Uçar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1986 Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı
Rıfat Hisarcıklıoğlu Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Ruhi Yamaner Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık Bölümü, 1970 IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat Yıldırım Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şereflikoçhisar Kaymakamı
Selahattin Mısır Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi ve Mali İşler Bölümü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Standartları ve Projeler Daire Başkanı
Selahattin Süleymanoğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Türkiye Halk Bankası Risk Takip ve Tasfiye Yönetimi
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Serkan Işık Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Ankara Valiliği Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü
Süleyman Türetken Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1983 Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı
Süleyman Uyan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1984 Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Şakir Öner Günhan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

TRT Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı

TRT İstanbul Bölge Müdürü ve Müdür Yardımcılığı

Şükrü Yürür Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticaret ve Sanayi Eski Bakanı (1987-1991)
Tanju Kaya Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1985 Denizbank Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Tevfik Mevtun Ulaş Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1986 Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. Genel Müdürü
Toprak Sergen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tiyatro Oyuncusu, Radyo Sunucusu, TV Program Yapımcısı
Dr. Tunçtan Baltacıoğlu

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü, 1969

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Pazarlama Yönetimi, Doktora, 1975

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okul Müdürü
Turgay Tanes Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1987 İş GYO Genel Müdürü
Uğur Hancıoğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 1993 T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Daire Başkanı
Ulvi Adalmış Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu, 1980 Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Veysel Koç Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Ergan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1994 İş Faktöring Yönetim Kurulu Üyesi
Yadigar Ölmez Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 1998 T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü
Yağmur Şatana Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye/İktisat Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Yıldırım Gürses Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi TRT Ses Sanatçısı, Tenör, Bestekar
Yılmaz Tuna Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 1985 T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. Yusuf Bora Enhoş

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 1984

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 1991

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Doktora, 2014

T.C. Merkez Bankası Ankara Şube Müdürü

Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi

Yusuf Duran Ocak Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Halksigorta Yönetim Kurulu Üyesi
Yücel Yener Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü TRT  Eski Genel Müdürü, 1997- 2003
Zafer Baltacıoğlu

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Yönetimi Bölümü, 1976

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans

Hazine Müşteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü, 2001-2004
Zekeriya Fındıkoğlu Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Panora GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zerrin Güngör Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1976 T. C. Danıştay Başkanlığı Danıştay Başkanı
Ziya Engin Tuncay Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Ekonomi Bölümü Olmuksan International Paper Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Zübeyde Coşkun Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık Bölümü Türk Emekli-Sen Genel Başkan Yardımcısı