Dekandan

1955 yılında kurulan ve 1982 yılına kadar AİTİA olarak anılan Fakültemiz 1982 yılında Gazi Üniversitesi adı altına alınmış ve adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmuştur. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yürütülen eğitim programları her yıl akademik kurullar tarafından, yurt içinde ve yurt dışında benzer eğitim programlarını yürüten diğer eğitim kurumlarının programları ile karşılaştırılmakta ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Fakültemizin dokuz bölümü bulunmakta olup, bölümlerimiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret'tir. Öğrencilerimizin başarısına ve ufuklarına hitap eden kendi bünyemizde çiftdal, yandal programları ile Farabi, Mevlana, Erasmus programlarıyla da yurt içinde ve dışında başka üniversitede bir dönem öğrencilik yapma imkânı bulunmaktadır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle Fakültemizde 7317 öğrenci öğrenim görmektedir. Fakültemizde 62 profesör, 44 doçent, 23 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 76 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 210 akademik ve 53 idari personeli bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sahip olduğu öğretim üyesi potansiyeli ile sadece Ankara’da bulunan diğer üniversitelere değil, ülkemizdeki diğer üniversitelere de en çok öğretim üyesi desteği veren fakülte olmaktan gurur duymaktadır.

Fakültemiz; özel sektör, siyasal ve bürokratik kurumların verimliliğinin arttırılması, bu alanlara çağdaş normlarda, bilimsel yönetim anlayışına uygun uzmanların, yöneticilerin yetiştirilmesi misyonuyla, hem eğitim-öğretim alanında hem de sosyal alanlarda Türkiye’nin önde gelen fakültelerindendir. Fakültelerinin üstün başarıları nedeniyle öğrenci ve mezunlarımız Gazili Olmanın Ayrıcalığını sürekli olarak yaşamaktadırlar.